“Водити за ніс” Фразеологізм (значення, синонім, антонім)

Фразеологізм «водити за ніс» є одним зі знакових виразів української мови. Цей вираз має декілька значень, але в основному вживається для позначення ситуації, коли людина піддається хитрощам, обману або використовується для чужих користей. Його синтаксична структура полягає у поєднанні дієслова «водити» і іменника «ніс», що утворює запам’ятовувальне зображення.

Синонімами фразеологізму «водити за ніс» є такі вирази: «проводити за носа», «упрямо водити за ніс», «ведмежати», «втикати». Всі ці вирази мають схоже значення — вказувати на те, що хтось використовує хитрість або обман, щоб отримати вигоду.

Наприклад, «проводити за носа» означає використовувати підступи або лукавство, аби переманити когось на свій бік. А «втикати» означає загравати, насміхатися і тим самим використовувати когось для власних цілей.

Антонімом фразеологізму «водити за ніс» є вираз «бути настільки прозорим, що про все знають». Цей вираз вказує на те, коли хтось не може бути обманутим, оскільки він знає всі підступи і трюки. Така людина не піддається хитрощам і завжди знаходиться у перевазі.

Фразеологізм «Водити за ніс»: значення, синоніми, антоніми

Фразеологізм «Водити за ніс» в українській мові використовується для опису ситуації, коли когось обманюють або підводять до неправильних висновків, використовуючи хитрість або лукавство.

Синонімом до фразеологізму «Водити за ніс» може бути вираз «Проводити носом». Обидва вирази мають однакове значення і використовуються для опису ситуації, коли людина піддається обманові або маніпуляціям.

Антонімом до фразеологізму «Водити за ніс» може бути вираз «Бути на попереді». Він описує ситуацію, коли людина має повний контроль над ситуацією і не дозволяє себе обманути або підвести до неправильних висновків.

Водити за ніс — це фразеологізм, що активно використовується в українській мові для опису ситуації, коли хтось обманює або вводить когось у помилку. Знання синонімів і антонімів до цього виразу допоможе збагатити мовлення та розуміння української мови.

Значення фразеологізму «Водити за ніс»

Фразеологізм «Водити за ніс» має наступне значення:

1. Діяти з кимось або вводити когось в оману, використовуючи підступи та хитрощі. Цей фразеологізм використовується для опису ситуацій, коли хтось обманює або маніпулює іншу людину, змушуючи її робити те, що вона не хоче або не має наміру робити. Наприклад: «Він водить свою дружину за ніс, обіцяючи подорожі, але ніколи не виконує свої слова».

2. Також цей фразеологізм може мати значення «відводити увагу від суті справи» або «відволікати від головного». Це описує ситуацію, коли хтось намагається відволікти увагу від справи або проблеми, щоб уникнути відповідальності або критики. Наприклад: «Політик водить за ніс громаду, обіцяючи вирішити проблеми, але нічого реального не робить».

Синоніми:Антоніми:
ОбдурюватиПрозорий
МаніпулюватиПрозоро розповідати
ПідводитиРозкривати карту

Синоніми фразеологізму «Водити за ніс»

1. Водити за рукав

Цей фразеологізм має аналогічне значення і означає «піддавати контролю, керувати кимось».

2. Водити за повід

Цей вираз також має схоже значення і використовується для позначення того самого дії, що і фразеологізм «Водити за ніс».

3. Тягнути за собою

Цей синонім означає «керувати, вести за собою». Використовується для вираження ситуації, коли хтось контролює, керує іншою людиною.

4. Вести за собою за ніс

Цей вираз має точно таке ж значення, що і фразеологізм «Водити за ніс». Обидва варіанти використовуються для позначення ситуації, коли хтось впливає на іншу людину, керує нею.

5. Відводити увагу

Цей синонім означає «відволікати від основного завдання, відволікати від головного». Використовується для опису ситуації, коли хтось заволодіває увагою іншої особи, відводить її від головних справ.

Антоніми фразеологізму «Водити за ніс»

Фразеологізм «Водити за ніс» має свої антоніми, які передають протилежне значення. Основним антонімом цього фразеологізму є «Бути під носом».

Антонім «Бути під носом» використовується для передачі ідеї того, що людина або група людей контролює ситуацію або іншу особу. У відміну від «Водити за ніс», «Бути під носом» означає, що людина або група людей мають повну владу над ситуацією і керують нею.

Наприклад:

  • Він був під носом усіх і керував кожним кроком.
  • Це під носом командира було виконано все завдання.

Також існують інші антоніми фразеологізму «Водити за ніс», такі як «Дати волю» або «Пустити по своїх справах». Антоніми передають ідею того, що людина вільна в своїх діях і не залежить від контролю або маніпуляцій інших осіб.

Наприклад:

  • Він дав волю своїм мріям і став справжнім винахідником.
  • Після розлучення вона пустила по своїх справах і почала нове життя.

Отже, антоніми фразеологізму «Водити за ніс» передають ідеї контролю і маніпуляцій з одного боку та свободи від контролю з іншого боку.

Отзывы

Alex99

«Водити за ніс» — це стійкий фразеологізм, який в українській мові вживається для опису ситуації, коли когось обдурюють, вводять в оману або обманюють. Водити за ніс — це дія, яка передбачає змушувати когось слідувати за собою, але при цьому намагатися сховати свої справжні наміри. Цей фразеологізм має негативне значення і зачасту використовується для опису недобросовісних дій чи підступів. Синонімами до фразеологізму «водити за ніс» можуть бути вислови «вводити в оману», «обманювати», «обдурювати». Ці слова також передають ідею того, що одна сторона намагається збагатитися або отримати перевагу, використовуючи при цьому хитрість або обман. Антонімом до фразеологізму «водити за ніс» може бути вислів «бути на чолі», який описує ситуацію, коли кожна сторона має рівні права і можливості, не намагаючись вводити когось в оману або обдурити. Така ситуація передбачає взаєморозуміння та повагу до іншої сторони. Отже, фразеологізм «водити за ніс» має негативне значення і описує ситуацію, коли когось обдурюють або вводять в оману. Це є недобросовісними діями, які найкраще уникати та дотримуватися принципів чесності та взаємовигоди.

Андрей

Фразеологізм «водити за ніс» в українській мові має широке вживання та точне значення. Ця фраза описує ситуацію, коли хтось обманює або глузує з когось, використовуючи його недосвідченість або наївність. Водити за ніс означає підвести, підшити, вести за галстук, повести навколо пальця. Синоніми до фразеологізму «водити за ніс» можуть бути: обдурити, провести за носа, підшити, обколоти. Антоніми до цього виразу можуть бути: бути обережним, не піддатися обману, бути пильним. Цей фразеологізм часто вживають в розмовній мові, але його можна зустріти й у літературних творах. Він є виразом насмішки та глузування з когось, якщо ця людина довіряла та була наївною. Водити за ніс є негативним вчинком, який засуджується суспільством. Тому важливо бути обережними, розуміти інтенції інших людей та не дозволяти собі піддаватися обману.

Данило Шевченко

«Водити за ніс» — це фразеологізм, який описує ситуацію, коли хтось обманює або вводить у оману іншу особу, навмисно використовуючи її недосвід або недоліки. Цей вираз має негативне значення і використовується, щоб показати некомпетентність або недобросовісність особи, яка «водить за ніс». Синонімом до цього фразеологізму може бути вираз «маніпулювати» або «вести за пальцем». Обидва ці вирази також описують ситуацію, коли хтось контролює або керує поведінкою іншої особи, використовуючи при цьому хитрість або обман. Антонімом до «водити за ніс» може бути вираз «бути пильним» або «бути підготовленим». Ці фрази описують стан, коли особа не піддається обману або маніпуляціям, так як її уважність та підготовленість допомагають їй уникнути пастки або недоречних рішень. Взагалі, фразеологізм «водити за ніс» є важливою частиною української мови, оскільки він дає нам можливість виразити незадоволення, обурення або розчарування в поведінці іншої особи, яка неправдиво або викриваючи справжній характер, спрямовує нас у невірний шлях.

MaxPower

Стаття про фразеологізм «Водити за ніс» дуже цікава і пізнавальна. Цей фразеологізм означає обманювати, вводити в оману або вести за носа. Українська мова має багато синонімів для цього виразу, таких як «обдурювати», «розводити», «маніпулювати» і «вкручувати». Антонімом до фразеологізму «Водити за ніс» є «бути обачним», «не піддаватися облукам» або «бути бджолою вухатою». Цей фразеологізм використовується в різних ситуаціях, коли люди намагаються обманути або ввести в оману один одного. Важливо бути пильним і бджолою вухатою, щоб не стати жертвою маніпуляцій та облуків. Стаття допомогла мені краще зрозуміти цей фразеологізм і його вживання в українській мові. Дякую за цікаву інформацію!

Владимир

Фразеологізм «Водити за ніс» має широке вживання в українській мові і використовується для позначення ситуації, коли кого-небудь обманюють, вводять в оману. Цей вираз є наслідком стародавньої традиції «водити за ніс», тобто вести когось за носом, виманювати з підробленими обіцянками. Фразеологізм «Водити за ніс» має синоніми, такі як «вводити в оману», «маніпулювати», «обдурювати». Антонімом до цього фразеологізму може бути «захищати від обману», «бути насторожі», «бути розсудливим». Цей вираз широко використовується як в побутовому спілкуванні, так і в літературі. Він дозволяє позначити ситуацію, коли хтось намагається обдурити або ввести в оману іншу людину. Така ситуація може виникнути як у особистому житті, так і в бізнесі або політиці. Українська мова багата фразеологізмами, які допомагають точно передати значення інших мовних одиниць. Фразеологічні вирази, такі як «Водити за ніс», роблять мову багатшою і виразнішою, допомагаючи передати наші думки і почуття з більшою точністю.

Позначки:, , , , , , ,
close